Archiwum dla Grudzień 2005

Dlaczego warto zaufać firmom stowarzyszonym w PSP?

12-22-2005

W Polsce każdego roku przeprowadza się ok. 200 000 osób fizycznych i instytucji (ilość nowych mieszkań, wynajem mieszkań, nowe centra biznesowe itp.). Tylko, niecałe 15% przeprowadzek jest realizowanych przez firmy profesjonalnie do tego zadania przygotowanych. Często słyszymy też, o niezadowoleniu klientów z przebiegu przeprowadzki i jej jakości. Uwagi te, choć zapewne prawdziwe, formułowane są głównie wobec innych uczestników rynku przeprowadzkowego w Polsce, nie dotyczą branży firm profesjonalnych. Niestety często okazuje się, że oszczędność budżetowa nie jest ostatecznie korzystnym rozwiązaniem. Wbrew potocznej opinii przeprowadzka w kraju nie jest aż tak kosztowna, aby z niej nie skorzystać. Rozważając cenę przeprowadzki musimy też mieć świadomość, że jest to najtrudniejszy serwis na rynku a nasze wymagania jako klientów, też stawiają wysoką poprzeczkę dla firm branży. Zapraszamy do zapoznania się bogatym zbiorem informacji, które zamieściliśmy w naszym serwisie internetowym (przeprowadzki.org). Tworząc go mieliśmy zadanie ułatwić Państwu podjęcie właściwej decyzji.

Dlaczego tak duży procent Polaków rezygnuje z oferty firm profesjonalnych, czy decyduje o tym tylko oszczędność budżetowa?

Dlaczego dorobek życia stawiamy do dyspozycji przypadkowych zleceniobiorców podejmujących się wykonania usługi?

Są to pytania, na które PSP będzie chciało poznać odpowiedź.

Powołując Polskie Stowarzyszenie Przeprowadzkowe mieliśmy na względzie taki sposób zintegrowania i zorganizowania branży wokół naszej misji rynkowej, aby jej oferty w sposób świadomy i wiarygodny rekomendować klientom. Jest to pewna, pozytywna forma selekcji rynkowej pokazująca najlepszych i wiodących przedsiębiorstw działających w Polsce.

Wymogi stawiane Członkom Stowarzyszenia:

  • czas działalności (nie mniej niż rok i wykonanych co najmniej 100 przeprowadzek) – potwierdzające znajomość technik przeprowadzkowych,
  • posiadanie polis ubezpieczeniowych gwarantujących bezpieczeństwo usługi,
  • stała, profesjonalna kadra i brygady przeprowadzkowe-doświadczenie przemawiające za profesjonalizmem,
  • lista referencyjna – opinie klientów potwierdzające jakość usługi,
  • profesjonalizm – zespół wszystkich czynników związanych z serwisem usługowym, PR, marketing, promocja, logistyka oraz
  • przyjęcie „karty zasad etyki biznesowej” podstawowej deklaracji złożonej przez firmę stowarzyszoną umożliwiającej przystąpienie do Stowarzyszenia i otrzymania Certyfikatu Członkowskiego PSP.

Dotrzymanie tych warunków przez Członków Stowarzyszenia jest ich atutem, umożliwiającym Państwu dokonanie bezpiecznego wyboru firmy, spełniającej kryteria profesjonalizmu rynkowego a przede wszystkim zapewniające Państwu oczekiwany poziom satysfakcji z wykonanej usługi. Stowarzyszenie jest również dla Państwa instytucją odwoławczą, do której możecie składać reklamacje i opinie o firmie którą wybraliście. Stowarzyszenie będzie podejmowało starania aby klimat stosunków firma-klient, był zawsze pozytywny a wynikłe, ewentualne spory, rozwiązywane w sposób polubowny i obiektywny z uwzględnieniem racji obu stron.

Projekt i wykonanie: www.mediacut.pl wholesale nfl jerseys
uggs outlet cheap uggs cheap jerseys