Polska w ruchu – na tym można zarobić

02-20-2007 przez PSP Zostaw odpowiedź »

Przeprowadzki w PolsceWartość rynku przeprowadzek w Polsce w latach 2005-2014 ma osiągnąć miliard euro. Usługi dla firm i instytucji to obecnie 48 procent wszystkich zleceń.
Zmieniają się nasze miasta, przybywa nowoczesnych biurowców. W opinii zachodnich menedżerów Polska nadal odgrywa ważną rolę wśród nowych krajów UE. Wiążą oni duże oczekiwania z nowymi państwami członkowskimi, przewidując, że trzy kraje – Polska, Czechy i Węgry – zanotują najsilniejszy wzrost gospodarczy w Europie w ciągu najbliższych kilku lat. Niemal połowa ankietowanych (47 proc.) wymienia Polskę jako lidera, 31 procent wskazuje na Czechy, a 23 procent na Węgry.
Nie tylko meble.
Przedsiębiorstwa przenoszą się do nowych obiektów, a to stymuluje rozwój wszelkiego rodzaju usług, w tym przeprowadzek. Z drugiej strony, urbanizacja stała się dla branży przeprowadzkowej wyzwaniem wymagającym wsparcia przez nowoczesną technikę. Profesjonalne firmy dysponują wyposażeniem, które pozwala na eliminowanie udziału zleceniodawcy w przeprowadzce.
- Dzisiejszy serwis przeprowadzkowy zapewnia kompleksowe działania obejmujące sortowanie mienia, pakowanie, demontaż mebli, transport wewnątrz obiektu, przewóz do nowej siedziby, rozpakowanie, ustawienie zgodnie z wytycznymi i planem zagospodarowania zleceniodawcy – mówi Andrzej Poradzki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przeprowadzkowego.
W ofercie można znaleŸć również tworzenie dokumentacji fotograficznej obiektu, umożliwiającej odtworzenie identycznego wyglądu biura w nowym miejscu. Zlecenia przeprowadzek biurowych realizowane są na ogół w czasie weekendów. Dlatego w poniedziałek w nowej siedzibie pracownicy zastają jakby w tym samym miejscu nie tylko biurka i szafy, ale i drobny sprzęt biurowy.
Początek prosperity
Na polskim rynku działają cztery kategorie firm oferujących usługi przeprowadzkowe. Tradycyjnie najwięcej jest małych firm rodzinnych, przygotowanych do sprawnej obsługi małych przeprowadzek – głównie mieszkań. Większość z nich oferuje swój serwis wyłącznie na terenie kraju. Tylko niespełna 17 procent to podmioty gotowe wykonać przeprowadzkę również poza granicami Polski.
Najlepszy dla firm przeprowadzkowych był rok 2003. Zrealizowano wówczas najwięcej inwestycji biurowych i kontraktów najmu, dość szybko rozwijało się także budownictwo mieszkaniowe. Po lekkim kryzysie wywołanym spadkiem w budownictwie mieszkaniowym w 2004 roku, obecnie branża przeprowadzkowa zdecydowanie odrabia straty.
- Wszystko wskazuje na to, że rok 2005 jest początkiem boomu, jaki będzie towarzyszył biznesowi przeprowadzkowemu w najbliższych latach – uważa Andrzej Poradzki.
Głównym czynnikiem wpływającym na wzrost obrotów w ostatnim pięcioleciu było zasiedlanie nowych obiektów. Ruch przeprowadzkowy w starych budynkach (zarówno mieszkaniach, jak i biurach) jest niewielki i utrzymuje się na stałym poziomie 6-10 procent przychodów całej branży.
Najwięcej firm przeprowadzkowych działa na terenie aglomeracji warszawskiej. Stolica ciągle dysponuje największym potencjałem inwestycyjnym. W ub.r. inwestycje w warszawski segment biurowy osiągnęły poziom miliarda euro. W tym mieście bowiem występuje największa koncentracja zagranicznego biznesu otwierającego centrale zarządzające działaniami korporacji w Europie środkowowschodniej. Warszawa może ponadto skorzystać na zwiększonym zainteresowaniu firm zagranicznych lokowaniem w Polsce ośrodków outsourcingowych (off-shoring service centres). Pozostałe regionalne centra przeprowadzkowe to naturalnie największe miasta, czyli Poznań, Wrocław, Kraków i Katowice.
Profesjonalizacja
Korzystna koniunktura na rynku uczyniła z branży przeprowadzkowej środowisko zróżnicowane pod względem profesjonalizmu. Jak wszędzie, również do tego zawodu trafiają osoby, których styl działania wpływa niekorzystnie na opinię o branży i utrudnia budowanie jej pozycji na rynku. Dlatego najważniejsze jest obecnie kreowanie korzystnego wizerunku i podnoszenie społecznej rangi zawodu, uważają przedstawiciele PSP. Osiągnięcie sukcesu jest możliwe wyłącznie dzięki wysokiej jakości i szerokiemu zakresowi usług, w tym zwłaszcza zapewnienie pełnego bezpieczeństwa przewożonego mienia (zestaw polis ubezpieczeniowych).
Tymczasem wiele firm tego sektora oferuje wyłącznie transport, pozostawiając klientom do załatwienia wiele skomplikowanych i czasochłonnych spraw związanych z przeprowadzką. Usługi przeprowadzkowe stanowią również atrakcyjną formę działalności dla firm transportowych, jednak taki serwis ma niewiele wspólnego z fachową przeprowadzką. Oferując wyłącznie wynajem samochodu – za stosunkowo niską cenę – firmy przewozowe stanowią silną konkurencję dla profesjonalistów przeprowadzkowych. Klienci, którzy zwracają uwagę przede wszystkim na koszty, chętnie korzystają z takich okazji.
Serwis dla osób prywatnych to specjalizacja małych firm rodzinnych, zatrudniających do pięciu osób. Profesjonaliści mają zaledwie 23-procentowy udział w ogólnej strukturze bazy przeprowadzkowej, a ich klientami są przede wszystkim firmy i instytucje oraz kadra biznesu. Dla nich bowiem jakość, kompleksowość oraz bezpieczeństwo usługi stanowią najważniejsze kryteria wyboru firmy przeprowadzkowej.
Wymienione kryteria legły u podstaw opracowania rankingu tej branży. Firmy nieudzielające informacji o swojej działalności nie zostały objęte analizą. Polskie Stowarzyszenie Przeprowadzkowe uznaje bowiem zasadę pełnej jawności jako warunek niezbędny w budowaniu wiarygodności i zaufania na rynku usług. Wyłoniona w rankingu elita – 30 firm – stanowi zaledwie 12 procent ogólnej liczby podmiotów (250) działających w biznesie przeprowadzkowym w Polsce. Zestawienie jest równocześnie próbą stworzenia norm jakościowych usług, do których powinni równać pozostali uczestnicy rynku, podkreśla Andrzej Poradzki.
Ocena rankingowa składa się z następujących elementów:
1. Potencjał usługowy przedsiębiorstwa, czyli zdolność firmy do obsługi wszelkich zleceń przeprowadzkowych, bez względu na zakres usługi, jej miejsce i czas, a szczególnie:
wielkość zatrudnienia w ramach umowy o pracę;
 • flota transportowa – liczba i zróżnicowanie tonażowe samochodów, poziom nowoczesności, estetyka;
 • doświadczenie w przeprowadzkach krajowych, zagranicznych, osób prywatnych, instytucji i firm;
 • osprzęt przeprowadzkowy, opakowania i transport wewnętrzny;
 • systemy łączności firmy;
 • zdolność do magazynowania mienia przeprowadzkowego;
 • referencje zawodowe.
2. Wizerunek rynkowy firmy, jej marka powodują łatwą identyfikację przedsiębiorstwa i jego produktów. W tym wypadku wzięto pod uwagę:
 • serwis internetowy,
 • informacja,
 • oferta,
 • jakość obsługi,
 • etyka zawodowa,
 • uniformy firmowe,
 • opinie klientów,
 • komunikacja z rynkiem;
 • aktywność w programach społeczno-kulturalnych – sponsoring akcji charytatywnych, wydarzeń kulturalnych etc.
W klasyfikacji końcowej najsilniejszy akcent został położony na wielkość zatrudnienia (umowy o pracę) i liczebność floty samochodowej zarejestrowanej w Polsce. Te dwa parametry w znaczący sposób określają potencjał usługowy przedsiębiorstwa i możliwości jego ekspansji na rynku.
Polacy trzymają się mocno
Do niedawna sektor przeprowadzek biurowych był zarezerwowany głównie dla firm zagranicznych, takich jak Universal Express Relocations, Allied Pickfords, Corstjens Worldwide Movers, Crown Relocations, Voerman UTS. Lokując się w Polsce w latach 90., potrafiły one wykorzystać pierwsze efekty wzrostu gospodarczego. Powstające wtedy biurowce i centra finansowe były zasiedlane głównie przez zagraniczne firmy, które korzystały z usług znanych sobie przedsiębiorstw. Przez wiele lat niezagrożoną pozycję lidera rynku zajmował Universal Express Relocations, specjalista od przeprowadzek międzynarodowych.
Polskie firmy swojego sukcesu upatrywały wówczas przede wszystkim w serwisie dla osób prywatnych i niewielkich przedsiębiorstw. Jedyne atrakcyjne kontrakty pochodziły początkowo z dużych instytucji i urzędów państwowych. PóŸniej następował jednak stopniowy rozwój firm krajowych, które wkrótce miały pokazać swoje atuty.
Najlepszym egzaminem dla firmy są przeprowadzki biurowe. Dlatego czołówkę stanowi warszawska firma DTS Przyjemne Przeprowadzki. W ub.r. obsługiwała ona średnio 100 przeprowadzek miesięcznie. Między innymi realizowała największe przeprowadzki biurowe. Mocnym akcentem była przeprowadzka Polkomtela, operatora sieci komórkowej Plus GSM. W ciągu trzech listopadowych weekendów przeprowadzono 1700 pracowników, ustanawiając rekord w branży.
Miniony rok potwierdził również mocną pozycję Arki. Dysponuje ona nowoczesną flotą 10 samochodów. Najnowsze inwestycje w tabor transportowy zdecydowanie poprawiły jej potencjał usługowy, gwarantując stabilne, wysokie miejsce.
Sukcesy odnotowały też firmy Autor i Złotnicki z Łodzi, Herkules i Achilles z Gdańska, Kamińscy i APIS z Poznania, ABO z Katowic, Niedziałek z Lublina. Miniony rok udowodnił, że polskie firmy przeprowadzkowe mogą skutecznie rywalizować z korporacjami zagranicznymi, z roku na rok zwiększając swój potencjał, udział w rynku i zaufanie klientów.
W grupie liderów znalazło się aż 15 firm mających swoje siedziby w Warszawie. W elicie przeprowadzkowego biznesu lokują się również trzy firmy z Poznania, po dwie z Gdańska i Łodzi oraz po jednej z Wrocławia, Szczecina, Krakowa, Lublina, Katowic i Kielc.
Reklama
Projekt i wykonanie: www.mediacut.pl wholesale nfl jerseys
uggs outlet cheap uggs cheap jerseys