Ranking firm przeprowadzkowych

01-09-2007 przez PSP Zostaw odpowiedź »
Przeprowadzka domuDo niedawna sektor przeprowadzek biurowych był zarezerwowany głównie dla firm zagranicznych, dysponujących swoimi przedstawicielstwami w Polsce. Przełom wieków to początek udanej ekspansji firm krajowych.
W poprzednim numerze miesięcznika „The Manager Facility & Property” opisaliśmy szczegółowo warunki, w jakich powstawał polski rynek przeprowadzek, jego stan obecny i prognozowane kierunki rozwoju. Dziś publikujemy unikalny ranking firm z tej branży wraz z sugestiami, na co zwrócić uwagę przy zlecaniu przeprowadzek.
Struktura rynku.
Na rynku polskim działają 4 kategorie firm usługowych, oferujących serwis przeprowadzkowy. Tradycyjnie najwięcej jest małych firm rodzinnych, przygotowanych do sprawnej obsługi małych przeprowadzek głównie mieszkań.
Większość z nich oferuje swój serwis wyłącznie na terenie kraju. Tylko niespełna 17% to firmy gotowe wykonać przeprowadzkę również poza granicami Polski. Profesjonalny serwis dla firm i instytucji świadczy zaledwie ok. 20%
przedsiębiorstw przeprowadzkowych. W strukturze branży pojawiły się ostatnio także firmy relokacyjne, których głównym zadaniem jest organizacja procesu przeprowadzek zagranicznych. Zanim zmienimy adres na zagraniczny,
dowiemy się wiele o nowym miejscu zamieszkania zdobędziemy kompletne informacje o urzędach, zatrudnieniu, szkołach, strukturze społecznej regionu, opiece medycznej itp., czyli o wszystkim, co niezbędne, by szybko
zaaklimatyzować się w nowym środowisku.
Początek prosperity
Do niedawna sektor przeprowadzek biurowych był zarezerwowany głównie dla firm zagranicznych, dysponujących swoimi przedstawicielstwami w Polsce. Przełom wieków to początek udanej ekspansji firm krajowych. W poprzednim numerze miesięcznika „The Manager Facility & Property” opisaliśmy szczegółowo warunki, w jakich powstawał polski rynek przeprowadzek, jego stan obecny i prognozowane kierunki rozwoju. Dziś publikujemy unikalny ranking firm z tej branży wraz z sugestiami, na co zwrócić uwagę przy zlecaniu przeprowadzek.Struktura rynku. Na rynku polskim działają 4 kategorie firm usługowych, oferujących serwis przeprowadzkowy. Tradycyjnie najwięcej jest małych firm rodzinnych, przygotowanych do sprawnej obsługi małych przeprowadzek głównie mieszkań. Większość z nich oferuje swój serwis wyłącznie na terenie kraju. Tylko niespełna 17% to firmy gotowe wykonać przeprowadzkę również poza granicami Polski. Profesjonalny serwis dla firm i instytucji świadczy zaledwie ok. 20% przedsiębiorstw przeprowadzkowych. W strukturze branży pojawiły się ostatnio także firmy relokacyjne, których głównym zadaniem jest organizacja procesu przeprowadzek zagranicznych. Zanim zmienimy adres na zagraniczny, dowiemy się wiele o nowym miejscu zamieszkania zdobędziemy kompletne informacje o urzędach, zatrudnieniu, szkołach, strukturze społecznej regionu, opiece medycznej itp., czyli o wszystkim, co niezbędne, by szybko zaaklimatyzować się w nowym środowisku.Początek prosperityOceniając wyniki branży w ostatnim pięcioleciu można zauważyć, że głównym czynnikiem wpływającym na wzrost jej obrotów jest zasiedlanie nowych obiektów budowlanych. Ruch przeprowadzkowy na starej substancji mieszkaniowobiurowej jest niewielki i utrzymuje się na stałym poziomie ok. 6% 10% rocznych przychodów całej branży. Najlepszym dla firm przeprowadzkowych był rok 2003. Zrealizowano wówczas najwięcej inwestycji biurowych i kontraktów najmu, dynamicznie rozwijała się także mieszkaniówka. Po lekkim kryzysie wywołanym spadkiem w budownictwie mieszkaniowym w 2004 roku, obecnie branża przeprowadzkowa zdecydowanie odrabia straty. Wszystko wskazuje na to, że rok 2005 jest początkiem boomu, jaki będzie towarzyszył biznesowi przeprowadzkowemu w najbliższych latach.
Struktura terytorialna
Najwięcej firm przeprowadzkowych działa na terenie aglomeracji warszawskiej (patrz wykres kołowy powyżej). Stolica ciągle dysponuje największym potencjałem inwestycyjnym. W roku 2005 inwestycje w warszawski segment biurowy osiągnęły wielkość 1 miliarda euro. Tutaj również występuje największa koncentracja zagranicznego biznesu otwierającego w Warszawie swoje centrale zarządzające działaniami korporacji w Europie środkowoWschodniej. Obecnie Warszawa dysponuje około 2.500 000 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej (pięć lat temu wynosiła ona 1.050.500 m2). Ze względu na rozwiniętą infrastrukturę, rynek warszawski może ponadto skorzystać na zwiększonym zainteresowaniu firm zagranicznych, lokowaniem w Polsce tzw. “offshoring service centres”. Pozostałe regionalne centra przeprowadzkowe skupiły się wokół Poznania, Wrocławia, Krakowa i Katowic.
Fachowcy i “fachowcy”
Korzystna koniunktura na rynku budowlanym uczyniła z branży przeprowadzkowej środowisko zróżnicowane pod względem profesjonalizmu. Także do tego zawodu często trafiają osoby, których styl działania wpływa niekorzystnie na opinię o branży i utrudnia budowanie jej pozycji na rynku. To, co dzisiaj dla sektora najważniejsze, to kreowanie korzystnego wizerunku i podnoszenie społecznej rangi zawodu. Osiągnięcie sukcesu jest możliwe wyłącznie dzięki wysokiej jakości i szerokiemu zakresowi usług, w tym zwłaszcza zapewnienie pełnego bezpieczeństwa przewożonego mienia (odpowiedni zestaw polis ubezpieczeniowych). Wiele firm tego sektora oferuje wyłącznie transport, pozostawiając klientowi do załatwienia szereg skomplikowanych i czasochłonnych spraw związanych z przeprowadzką. Usługi przeprowadzkowe stanowią również atrakcyjną formę działalności dla firm transportowych, jednak taki serwis ma niewiele wspólnego z fachową przeprowadzką. Oferując wyłącznie wynajem samochodu – za stosunkowo niską cenę – firmy przewozowe stanowią silną konkurencję dla profesjonalistów przeprowadzkowych. Klienci, którzy zwracają uwagę przede wszystkim na koszty, chętnie korzystają z takich “okazji”. Serwis dla osób prywatnych to również specjalizacja małych firm rodzinnych zatrudniających od 3 do 5 osób.
Profesjonaliści mają zaledwie 23% udział w ogólnej strukturze bazy przeprowadzkowej (patrz tabela poniżej) a ich głównymi klientami są przede wszystkim firmy i instytucje oraz kadra biznesu. Dla nich to bowiem jakość, kompleksowość oraz bezpieczeństwo usługi stanowią główne kryterium wyboru firmy przeprowadzkowej.
Pod jakim kątem?
Wymienione powyżej akcenty serwisu przeprowadzkowego legły u podstaw opracowania rankingu tej branży. Dokonana analiza tego segmentu rynku odkrywa atuty dotychczas nierozpoznanej przez media grupy przedsiębiorstw. Niniejsza publikacja pozwoli poznać najlepszych w tej dziedzinie – krajową pierwszą ligę serwisu przeprowadzkowego. Prezentowany ranking powstał po wielu miesiącach analiz rynku. Wyłoniona elita 30 firm stanowi zaledwie 12% z ogólnej liczby podmiotów (250) działających w biznesie przeprowadzkowym w Polsce. Ranking jest równocześnie próbą stworzenia zewnętrznej normy jakościowej usługi, do której powinni równać pozostali uczestnicy rynku. Firmy stosujące blokadę informacji o swojej działalności nie zostały objęte analizą Polskie Stowarzyszenie Przeprowadzkowe uznaje zasadę pełnej jawności jako warunek niezbędny w budowaniu wiarygodności i zaufania na rynku usług. Ocena rankingowa składa się z następujących elementów:
1. Potencjał usługowy przedsiębiorstwa, czyli zdolność firmy do obsługi wszelkich zleceńprzeprowadzkowych bez względu na zakres usługi, jej miejsce i czas, a w szczególności:
 • flota transportowa liczba izróżnicowanie tonażowe samochodów, poziom nowoczesności, estetyka,
 • poziom zatrudnienia w ramach umowy o pracę z wyłączeniem zatrudnienia w ramach umów zleconych,
 • zgromadzone doświadczenie w przeprowadzkach krajowych, zagranicznych, osób prywatnych, instytucji i firm,
 • osprzęt przeprowadzkowy, opakowania i transport wewnętrzny,
 • systemy łączności firmy z rynkiem konsumenckim,
 • zdolność do magazynowaniamienia przeprowadzkowego,
 • referencje zawodowe.
2. Wizerunek rynkowy firmy, jej marka. powodujący, łatwą identyfikację przedsiębiorstwa i jego produktów. W tym przypadku wzięto pod uwagę:
 • serwis internetowy dla klientów,
 • informacja,
 • oferta,
 • jakość obsługi,
 • etyka zawodowa,
 • uniformy firmowe,
 • opinie klientów,
 • komunikacja z rynkiem,
 • aktywność w programach społecznokulturalnych sponsoring akcji charytatywnych, wydarzeń kulturalnych etc.
W klasyfikacji końcowej najsilniejszy akcent został położony na rozmiar zatrudnienia (umowy o pracę) i liczebność floty samochodowej (zarejestrowanej w Polsce). Te dwa parametry w znaczący sposób określają potencjał usługowy przedsiębiorstwa i jego możliwości ekspansji na rynku.
Spektakularny sukces
Do niedawna sektor przeprowadzek biurowych był zarezerwowany głównie dla firm zagranicznych, dysponującymi swoimi przedstawicielstwami w Polsce – Allied Pickfords, Corstjens Worldwide Movers, Crown Relocations, Voerman UTS, Universal Express Relocations. Lokując się w Polsce w latach 90-tych firmy te trafiły na pierwsze efekty wzrostu gospodarczego i nowej gospodarki III R P, wygenerowane przez program prywatyzacji i polityki pieniężnej Leszka Balcerowicza. W okresie tym pojawiły się również pierwsze oznaki nowoczesnej urbanizacji polskich miast. Powstające nowe biurowce i centra finansowe były głównie zasiedlane przez zagraniczne firmy, które głównie korzystały ze znanych sobie zagranicznych serwisów przeprowadzkowych. Polskie przedsiębiorstwa swój sukces upatrywały wówczas głównie w serwisie dla osób prywatnych i niewielkich przedsiębiorstw, a jedyne atrakcyjne kontrakty pochodziły z dużych instytucji i urzędów państwowych. Koniec lat dziewięćdziesiątych i początek nowego wieku to stopniowy rozwój krajowych firm przeprowadzkowych, które wkrótce miały pokazać swoje atuty Dostosowanie się do nowych wymagań rynku i unowocześnienie taboru stało się wyzwaniem, jakiemu musiała sprostać polska branża.
Najlepsi z najlepszych
Przez wiele lat niezagrożoną pozycję lidera zajmował Universal Express Relocations, firma realizująca głownie przeprowadzki międzynarodowe. W ostatnim okresie do strefy opanowanej dotąd przez zagraniczne korporacje, przebojem weszły polskie firmy, między innymi DTS Przyjemne Przeprowadzki, Autor, ETS Herkules, Arka i FTU Kamińscy. Liderem rankingu PSP 2006 została spółka DTS Przyjemne Przeprowadzki, zatrudniająca 58 fachowców i dysponująca obecnie największą flotą transportową w branży. W grupie liderów znalazło się aż 15 firm mających swoje siedziby w Warszawie. W elicie biznesu przeprowadzko wego ulokowały się również 3 firmy z Poznania, po dwie z Gdańska i Łodzi oraz po jednej z Wrocławia, Szczecina, Krakowa, Lublina, Katowic i Kielc.
Reklama
Projekt i wykonanie: www.mediacut.pl wholesale nfl jerseys
uggs outlet cheap uggs cheap jerseys