Rośnie rynek i oczekiwania

11-17-2010 przez PSP Zostaw odpowiedź »

Jaka jest dziś kondycja branży przeprowadzkowej?

Nasza branża w roku 2010 prezentuje się bardzo dobrze, biorąc pod uwagę plany i zamierzenia inwestycyjne w Polsce na lata 2007-2012 prognozujemy jeszcze większy jej rozwój. Firmy bogacą się, zmieniają swoje siedziby i lokale, przechodzą do nowoczesnych biurowców których coraz więcej będzie powstawało zarówno w Warszawie, jak i innych większych miastach Polski. Coraz częściej będzie następowała migracja do nowych biur, jak również na ich stare miejsca będą lokować się nowi użytkownicy. A więc rynek dla firm przeprowadzko-wych rośnie. Przyszedł czas, kiedy koledzy z branży muszą zrobić wszystko, aby sprostać jego wymaganiom, przede wszystkim wymaganiom jakościowym.

A jakie wymagania stawia dziś przed waszą branżą rynek?

Atutem dobrej firmy nie jest dziś tylko dobry samochód i „siła mięśni”, ale przede wszystkim umiejętność logistycznego rozpracowanie całego projektu, l tego obecnie wymagają od nas klienci. Coraz częściej zlecane są przeprowadzki dużych instytucji, zatrudniających kilka tysięcy pracowników. Taki projekt robi się z wyprzedzeniem rocznym, musi powstać szczegółowy plan, trzeba wszystko opracować, rozrysować, ustalić zasoby archiwalne, dokumentacyjne, niektóre partie dokumentów należy przemieścić w określonej kolejności, tak, aby mogła być zachowana ciągłość obsługi klienta. Jeżeli obszar do przeprowadzki jest duży, a czas ograniczony (np. 3 miesiące), to z pewnością zleceniem muszą zająć się przynajmniej dwie firmy.

Jak ocenić czy firma przeprowadzkowa jest profesjonalna?

Firmy z branży o najwyższym rynkowym potencjale są przygotowane do wykonywania usługi mając do dyspozycji własny tabor, specjalistyczne brygady transportowe, oraz oferują możliwość magazynowania mebli sprzętu, dokumentów itp. Oczywiście utrzymanie takiego taboru, który niemalże od ręki byłby w stanie wykonać zlecenie wiąże się z kosztami na które stać tylko niektóre firmy, że wymienię m. in.: DTS Przeprowadzki, ARKA (Łomianki), Universal Express. Jest to również silny atut w różnego rodzaju przetargach.
Rynek jest tak podzielony, że nie dyskryminuje firm w zależności od ich wielkości. Jest grupa firm obsługujących małe przeprowadzki mieszkaniowe, są i takie, które obsługują duże firmy, bo w tym się specjalizują. Firmy, które przetrwały okres kryzysu dla branży są dziś mocno zbudowane, wykształciły sprawne struktury organizacyjne i procedury, są dość odporne na różnego typu zawirowania na rynku. W bieżącym roku pojawił się pierwszy w branży certyfikat ISO 9001:2008. Jego szczęśliwym posiadaczem jest spółka DTS.

Ile firm przeprowadzkowych dziala na stolecznym rynku?

Z naszych ostatnich badań, analiz wynika, że najwięcej jest ich na terenie Warszawy i okolic – ok. 80. Jeśli chodzi o usługi międzynarodowe, to tego typu firm jest w Polsce około 25.
Oznaką rozwoju branży jest pojawianie się nowych graczy na rynku. Niestety, często zdarza się, że do zawodu wchodzą ludzie, którzy uważają, iż wystarczy kupić dobry samochód, mieć chęć do pracy. Z doświadczenia wiem, że o sukcesie decyduje zaplecze logistyczne i odpowiedzialność za różnego rodzaju mienie, korzystanie z ubezpieczeń, a także dyskrecja. Kiedy ja polecam jakąś firmę profesjonalną, to daję gwarancję dyskrecji, bo mają oni ją zakodowaną w tradycji i systemie swojej działalności gospodarczej, zapewniają to odpowiednie procedury serwisowe.
Rentowność tej branży waha się na poziomie 5 proc., jest to bardzo mato, dlatego też branża chce zmieniać ceny, aby relacje finansowe byty korzystniejsze. Jednak dla nowych uczestników rynku najlepszym pomystem jest obniżanie ceny ustug, co zakłóca catą konstrukcję funkcjonowania branży.

Jak trafić na dobrą firmę, gdzie jej szukać?

Na rynku ustug zdecydowanie dominuje rekomendacja, polecenia. Ja zawsze doradzam potencjalnym klientom, aby zaglądali do portfela referencyjnego, od firmy zależy, żeby on byt aktualny i udokumentowany. W przypadku większych i złożonych zleceń duże znaczenie ma doświadczenie w realizowaniu konkretnych operacji.

Jakie są glówne zdania stowarzyszenia, którym Pan kieruje?

Głównym celem stowarzyszenia jest konsolidacja branży, tworzenie sytemu korporacji wewnętrznej, a jest wiele płaszczyzn możliwych do współpracy. Nie ukrywam, że z trudem przebijamy się w branży z pomysłem, który w większym stopniu jest skoncentrowany na robieniu biznesu, a w mniejszym na angażowanie się w działalność pozagospodarczą, co mieści się w kategoriach stowarzyszenia. Stąd też nie mogę powiedzieć – z punktu widzenia stowarzyszenia – że jest to środowisko szczególnie zgrane i wspólnie podejmuje się inicjatyw. Natomiast w zakresie działań statutowych np. podpisujemy tzw. kartę etyki biznesowej, gdzie zawarte jest 10 punktów gwarantujących bezpieczny biznes przeprowadzkowy (ubezpieczenia, dokumentacja, umowy z klientem, rachunek z klientem, itp.). Myślę, że ta karta etyki w jakiś sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku.
Jeśli chodzi o postęp, to widzę go w poprawie organizacji pracy i w superserwisie dla klienta, czyli: podnoszenie kultury obsługi, stosowanie nowoczesnej techniki transportu wewnętrznego, uniformów, kartonów firmowych i wielu innych elementów świadczących o prestiżu firmy.
Każda uwaga na temat wadliwego wykonania usługi jaką skieruje do nas klient, jest w stowarzyszeniu odnotowana. My oczywiście informujemy daną firmę, iż klient nie jest zadowolony z jej usługi. Jeżeli nie zrekompensuje strat klienta, nie usunie wady, wówczas ta adnotacja będzie zawarta na naszej stronie internetowej. Jednakże firmy, które dbają o swój wizerunek i liczą się na rynku, nie pozwalają sobie na żadnego rodzaju uchybienia. Ważne, że istnieje takie stowarzy szenie, ponieważ klient wie, że w razie konfliktu może u nas interweniować.

Rozmawiał: Marcin Rymsza

Reklama
Projekt i wykonanie: www.mediacut.pl wholesale nfl jerseys
uggs outlet cheap uggs cheap jerseys