Biznes przeprowadzkowy w Polsce

10-11-2005 przez PSP Zostaw odpowiedź »

Roczna wartość rynku przeprowadzek w Polsce w 2004 roku wyniosła 60 mln €. Analizując plany inwestorskie w Polsce na najbliższe 10 lat, szacuje się, że sumaryczna wartość tego rynku w ciągu dekady 2005-2014 osiągnie poziom ~1 000 mln.

OPTYMIZM

Mamy za sobą 16 lat nowej Polski, każdy zauważa jak wiele się zmieniło. Nasze marzenia dorównania do zachodu spełniają się, jesteśmy w NATO i UE. Nowoczesne, światowe technologie i atrakcyjne produkty są już dostępne dla polskiego biznesu i większości pracujących Polaków. Zmieniają się nasze miasta, przybywa estetycznych osiedli mieszkaniowych i nowoczesnych biurowców. Centra handlowe mnożą się jak przysłowiowe grzyby po deszczu. Miasta rosną w siłę kusząc zagraniczny kapitał nowymi możliwościami jego ekspansji w Polsce. Gospodarka polska rozwija się i najbliższe lata zapewnie potwierdzą jej kolejne sukcesy. Polska nadal w opinii czołowych managerów zachodu odgrywa wiodąca rolę wśród nowych krajów UE. Ostatnia czternasta edycja UPS Europe Business Monitor (*) zawierająca wyniki badania przeprowadzonego wśród 1 449 liderów biznesu z 15 000 największych firm europejskich, potwierdza pozycję naszej gospodarki. Europejscy dyrektorzy wiążą duże oczekiwania z nowymi państwami członkowskimi. Przewidują oni, że trzy największe kraje, czyli Polska, Czechy i Węgry, zanotują najsilniejszy wzrost gospodarczy w Europie w ciągu najbliższych kilku lat. Niemal połowa ankietowanych (47%) wymienia Polskę jako lidera, 31% wskazuje na Czechy, a 23% na Węgry.

WYŒŚCIG PROFESJONALISTÓW

Niewątpliwie, to budownictwo miało największy udział w tworzeniu wizerunku nowoczesnej Polski. Tępo i nowoczesność przemian w branży budowlanej zauważa każdy. Impet w budownictwie ciągnie za sobą inne segmenty rynku związanych z szeroko rozumianym wyposażeniem mieszkań i biur. W dużym stopniu jest też stymulatorem rozwoju wszelkiego rodzaju usług, w tym również przeprowadzek. Urbanizacja miejska i jej tępo jest dla branży przeprowadzkowej motorem postępu i rozwoju. Jest również logistycznym wyzwaniem wymagającym wsparcia nowoczesną techniką i technologią. Dzisiejszy serwis przeprowadzkowy zapewnia kompleksowe działania obejmujące sortowanie mienia, pakowanie, demontaż mebli, transport wewnątrz obiektu, przewóz do nowej siedziby, rozpakowanie, ustawienie zgodnie z wytycznymi i planem zagospodarowania zleceniodawcy. Profesjonalne firmy przeprowadzkowe dysponują odpowiednim sprzętem i wyposażeniem, który w całości eliminuje jakikolwiek udział zleceniodawcy w procesie usługowym. W grę wchodzi również tworzenie dokumentacji fotograficznej obiektu umożliwiającej odtworzenie w 100% identycznego wyglądu biura w nowym miejscu. Ponieważ wszystkie zlecenia przeprowadzek biurowych realizowane są wyłącznie w weekendy, pracownicy przychodzący do nowej siedziby firmy w poniedziałek, zgodnie ze swoimi przyzwyczajeniami, zastaną dokładnie w tym samym miejscu na biurku swoje akcesoria i inny drobny, osobisty sprzęt biurowy. To jest miara profesjonalizmu. W obecnej strukturze rynku przeprowadzek (ok. 250 podmiotów gospodarczych) zaledwie 20% firm spełnia kryteria profesjonalizmu zawodowego. One od samego początku inwestowały w nowoczesny tabor transportowy, osprzęt techniczny i pracowników, aby zagwarantować klientowi najwyższy standard usługowy i zapewnić pełne bezpieczeństwo jego mienia.

O rynku przeprowadzek niewiele się mówi a jest to branża, która krzepła w trudnych warunkach konkurencji wspierana przeważnie o kapitał rodzinny. Najlepsi dostrzegając swoje szanse w prognozach rozwoju rynku w Polsce, tworzą dzisiaj elitę odważnie i skutecznie konkurującej z zagranicznymi przedsiębiorstwami usługowymi. Ci ostatni coraz bardziej agresywnie wchodzą na nasz rynek, który w obecnej fazie rozwoju jest już na tyle atrakcyjny, aby lokować tu swoje przedstawicielstwa i organizować serwis przeprowadzkowy.

CASH

Ocenia się, że roczna wartość rynku przeprowadzek w Polsce, w 2004 roku kształtowała się na poziomie 60 mln euro.

Analizując plany inwestorskie w Polsce na najbliższe 10 lat, szacuje się, że sumaryczna wartość tego rynku w ciągu dekady 2005-2014, osiągnie poziom 1 000 mln euro.

Serwis dla firm i instytucji ma 42% udział w rynku przeprowadzek, 58% to przeprowadzki osób prywatnych.

Zlecenia firmowe, najbardziej rentowne dla branży przeprowadzkowej z roku na rok rosną. To właśnie na tym polu rozgrywa się największa walka konkurencyjna wewnątrz branży. Przeprowadzka całego biurowca w Warszawie (np.Warsaw Trade Tower) to dochód rzędu 500 000 – 600 000 euro. Z takimi zleceniami mogą sobie poradzić tylko firmy posiadające flotę transportową, kilkadziesiąt samochodów z zespołami tragarskimi wyposażonymi w najnowszą technikę transportową i montażową. W 2004 roku firmy wynajęły w stolicy ponad 320 000 m 2 powierzchni biurowej, a jej popyt na lata 2005 i 2006 określa się na poziomie ok. 350 000 m 2 rocznie.

Potencjalna wartość usług przeprowadzkowych tylko w segmencie biurowym, na terenie Warszawy, osiągnie w roku 2005 wartość ok. 3 mln euro.

Warszawa już drugi rok z rzędu zajmuje 20 miejsce na liście najlepszych miast do ulokowania działalności gospodarczej. Rankingi „European Cities Monitor” od 1990 roku przygotowuje firma Cushma – Wakefield H-B. Warszawa niestety przegrała z Pragą, która ulokowała się na 13 pozycji. Wyprzedzamy jednak Budapeszt, który zajął 21 pozycje, tuż za Warszawą. Według wyników badania pozycja Warszawy powinna się w przyszłości polepszyć, bowiem jest to miasto, które w ciągu najbliższych pięciu lat może się spodziewać największego napływu zagranicznych firm. Czołowa lokatę w rankingu zajął Londyn, za nim Paryż i Frankfurt. W badaniu wzięła udział kadra zarządzająca 501 firm z 9 krajów (Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Belgii, Holandii, Szwecji i Szwajcarii).

Na rozwój przeprowadzek w sektorze zleceń prywatnych w ostatnich dwóch latach miały największy wpływ wprowadzone przez banki, zdecydowane ułatwienia w dostępie do kredytów mieszkaniowych. Dynamika udzielonych kredytów za lata 2004/2002 osiągnęła poziom 145%. Ilość udzielonych kredytów mieszkaniowych w roku 2004 przekroczyła 147 tys. co spowodowało trafienie na rynek mieszkaniowy kwoty ok. 16 mld. zł. Pierwsze analizy roku bieżącego potwierdzają tendencję wzrostową, której efektem w sektorze mieszkaniowym będzie impuls inwestycyjny w kwocie przekraczającej 22 mld. zł. Ta dynamika zmian bezpośrednio wpływa na standing branży przeprowadzkowej, pozwalając na spokojne planowanie jej dalszego rozwoju.

Pomimo tego wzrostu, dzisiaj daleko nam jeszcze do sytuacji jaka występuje w obszarze krajów, założycieli UE. W Polsce wartość rynku kredytów hipotecznych osiąga zaledwie poziom 4-5% PKB, gdy tymczasem w takich państwach jak Niemcy, Wielka Brytania czy Francja stanowi on ok.40% ich PKB. Zaległości w budownictwie indywidualnym mamy duże ale stopniowo je nadrabiamy.

Aktualnie, statystycznie na 1000 mieszkańców w Polsce przypada 300 mieszkań, podczas gdy średni wskaŸnik w krajach „starej” UE wynosi przeciętnie 500. Planowane oddanie w nadchodzącej dekadzie 3 milionów mieszkań zdecydowanie poprawi tą sytuację.

Andrzej Poradzki
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Przeprowadzkowego
www.przeprowadzki.org

Reklama
Projekt i wykonanie: www.mediacut.pl wholesale nfl jerseys
uggs outlet cheap uggs cheap jerseys