Archiwum dla kategorii ‘przeprowadzki domów i mieszkań’

Miliony na przeprowadzki

01-30-2007
Boom na placach budowy spowodował przeprowadzkowe żniwa. Nadszedł czas dla profesjonalnych firm, dla których nie liczą się już nawet granice. A polskie przedsiębiorstwa z powodzeniem konkurują z zagranicznymi spółkami.
- Spółki inwestują w specjalistyczny sprzęt, wózki, podnośniki, nawet w drogie windy, które pozwalają przemieszczać meble z zewnątrz wprost do mieszkania przez okna balkonowe – mówi „Rz” Andrzej Poradzki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przeprowadzkowego. Wartość rocznych zamówień na usługi wyspecjalizowanych firm szacuje na 300 mln złotych. Rynek rośnie: w ostatnich latach ma miejsce ok. 150 tys. przeprowadzek rocznie. Może być jeszcze lepiej – firmy szacują, że na początku przyszłej dekady będzie ich znacznie więcej, a firmy zarobią (w ciągu roku) nawet miliard złotych.

Planowanie przeprowadzki

01-14-2007
PRAKTYCZNY DIAGRAM PRZEPROWADZKOWY
Wydrukuj i sprawdź czy dobrze zaplanowałeś
Rodzaj usługi Terminy Materiały przeprowadzkowe Niezbędne uzgodnienia
Usługa kompleksowa typu „door-to-door”
Pełen serwis przeprowadzkowy z pakowaniem , transportem i rozładunkiem. Cenę usługi ustalasz z konsultantem firmy, który odwiedzi Ciebie i dokona wyceny wszystkich prac i zapotrzebowania usługi, wielkość ekipy, ilość specjalnych kartonów, rodzaj taboru etc.
Wybierz firmę na 6 tygodni przed planowanym terminem przeprowadzki.Potwierdź termin realizacji na 14 dni przed uzgodnionym terminem. Wszystko masz zapewnione przez firmę. Staraj się jak najmniej przeszkadzać umówionej ekipie podczas ich pracy. O wszystkim rozmawiaj bezpośrednio z brygadzistą. Zawarcie umowy.
Ustalenie terminu przeprowadzki.
Wskaż towary wymagające szczególnej troski.
Usługa firmowa typu „transport z wniesieniem”
Pakowanie i rozpakowanie pozostaje w naszej gestii. Cenę ustalasz z konsultantem firmy. Firma dostarczy nam kartony, które sami pakujemy. Pracownicy znoszą kartony i meble, zawożą na miejsce, po czym je wnoszą. Rozpakowujemy się już sami.
Nie zostawiaj pakowania na ostatnią chwilę.Umów termin przeprowadzki co najmniej 6 tygodni przed terminem. Wszystkie materiały niezbędne do zapakowania masz zapewnione przez firmę.
Zacznij pakowania z dużym wyprzedzeniem, aby nie zmieniać ustalonego terminu przeprowadzki (najlepiej na tydzień przed rozpoczęciem usługi).
Oznacz kartony zawierające towary wymagające szczególnej troski.Oznakowanie zawartości kartonów.Zadbaj o właściwe, bezpieczne zapakowanie swojego dobytku, ekipa nie poniesie odpowiedzialności za niewłaściwe zapakowanie
Samodzielna organizacja przeprowadzkiWszystkie ustalenia należą do Ciebie, brygada transportowa, właściwy samochód oraz wiele innych spraw drobnych ale istotnych dla zapewnienia odpowiedniego rytmu przeprowadzki Ustal wszystkie terminowe elementy przeprowadzki.Ogranicz do minimum możliwość pojawienia się przeszkód. Zapewnij procesowi właściwy tok unikniesz stresów. Zakup odpowiednią ilość materiałów przeprowadzkowych. Kartony różnych rozmiarów   Wybór odpowiedniego samochodu.Transport ekipy przeprowadzkowej. Nadzór nad mieniem podczas przeprowadzki. Kolejność załadunki i rozładunku. Towary wymagające szczególnej troski. Oznakowanie zawartości kartonów. Zabezpieczenie ładunku podczas transportu, wszystkie drzwiczki i szuflady muszą być zamknięte. Pamiętaj o antykach, lustrach i obrazach, zapewnij im odpowiednie opakowanie.
Worki i rękawy foliowe  
Folia pęcherzykowa  
Koce filcowe lub bawełniane  
Taśma klejąca, papier pakowy  
Klocki i płyty styropianowe  
Etykiety do znakowania kartonów X X
Pasy do przenoszenia mebli X X
Sznurki do wiązania kartonów  
Plan rozlokowania w nowej lokalizacji  
Plandeki do pakowania dywanów  
Filcowe suwadła pod meble  
Pamiętaj o podaniu zmiany adresu pocztowego instytucjom, od których będziesz oczekiwał korespondencji, prenumeraty, operatora telefonii GSM. Do znajomych wyślij wiadomość o zmianie adresu, opłać zaległe rachunki za lokal, odnieś pożyczone kasety video, dvd, itd. zaplanuj całą przeprowadzkę z domownikami, ustalcie zadania dla każdego.

Przeprowadzamy się

06-24-2006

Andrzej Poradzki - Prezes PSPW zasadzie nie mamy się czego wstydzić. Według Polskiego Stowarzyszenia Przeprowadzkowego, przegląd usług w Paryżu potwierdził profesjonalność polskiego serwisu. Firmy wykorzystują podobne techniki i zapewniają identyczny zakres serwisu.
Właściwie jedyną różnicą jest stosowanie przez paryskich speców od przeprowadzek w większym stopniu zewnętrznych wind transportowych. Konstrukcje te pozwalają na ominięcie wąskich klatek schodowych i korytarzy. Znakomicie więc ułatwiają przeprowadzkę.

Karta etyki biznesowej Polskiego Stowarzyszenia Przeprowadzkowego

02-24-2006
Tworzy klimat wiarygodności i buduje prestiż rynkowy branży
Wszystkim profesjonalnym uczestnikom branży zależy na dobrej opinii rynku i marce. Wszelkie analizy i opinie dowodzą, że w Polsce stoimy przed okresem wielkiego rozwoju branży przeprowadzkowej. Dlatego wszyscy jej uczestnicy, traktujący ten biznes w kategoriach strategicznych dla swoich firm, powinni zintegrować się i podjąć próbę organizacji branży w taki sposób, aby zapewnić swoim przedsiębiorstwom bezpieczną przyszłość i pewność egzystencji. Aby sprostać temu wyzwaniu Stowarzyszenie opracowało specjalna kartę lojalnościową, w której podjęte zobowiązania przez Członków Stowarzyszenia staną się podstawą budowania przez Stowarzyszenie, prestiżu rynkowego branży.

Poradnik: Przygotowania do przeprowadzki

02-11-2006
W gąszczu ofert serwisu przeprowadzkowego, musimy wyłowić firmy gwarantujące terminowe wykonanie przeprowadzki. Termin, rzecz święta, bez względu na okoliczności, jakie mogą niespodziewanie wypłynąć i teoretycznie utrudnić realizację usługi.

Musimy zdawać sobie sprawę, co oznacza w wymiarze finansowym ponadplanowy przestój firmy, jej oddziałów, zamknięta recepcja, zerwany kontakt z rynkiem. Czy podjęcie takiego ryzyka warta jest niska cena kontraktu? A co z bezpieczeństwem mienia, jakością i dyskrecją? W tej branży wysoko ceni się doświadczenie i referencje z poprzednich usług. Czy wybrana firma przeprowadzkowa dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym realizację usługi w wymaganym przez kontrakt terminie? Czy zdobyte doświadczenie upoważnia ją do składania ofert na logistycznie skomplikowane usługi i na wymaganą skalę kontraktu? Dzisiaj, na rynku nie ma miejsca dla dyletantów. Współczesny rynek to przestrzeń zarezerwowana wyłącznie dla profesjonalistów. Warto przed podjęciem decyzji o wyborze firmy przeprowadzkowej, zastanowić się dłużej, aby poznać prawdziwy smak „satysfakcji gwarantowanej”.

Więcej informacji w zakładce „Poradnik przeprowadzkowy

Biznes przeprowadzkowy w Polsce

10-11-2005

Roczna wartość rynku przeprowadzek w Polsce w 2004 roku wyniosła 60 mln €. Analizując plany inwestorskie w Polsce na najbliższe 10 lat, szacuje się, że sumaryczna wartość tego rynku w ciągu dekady 2005-2014 osiągnie poziom ~1 000 mln.

OPTYMIZM

Mamy za sobą 16 lat nowej Polski, każdy zauważa jak wiele się zmieniło. Nasze marzenia dorównania do zachodu spełniają się, jesteśmy w NATO i UE. Nowoczesne, światowe technologie i atrakcyjne produkty są już dostępne dla polskiego biznesu i większości pracujących Polaków. Zmieniają się nasze miasta, przybywa estetycznych osiedli mieszkaniowych i nowoczesnych biurowców. Centra handlowe mnożą się jak przysłowiowe grzyby po deszczu. Miasta rosną w siłę kusząc zagraniczny kapitał nowymi możliwościami jego ekspansji w Polsce. Gospodarka polska rozwija się i najbliższe lata zapewnie potwierdzą jej kolejne sukcesy. Polska nadal w opinii czołowych managerów zachodu odgrywa wiodąca rolę wśród nowych krajów UE. Ostatnia czternasta edycja UPS Europe Business Monitor (*) zawierająca wyniki badania przeprowadzonego wśród 1 449 liderów biznesu z 15 000 największych firm europejskich, potwierdza pozycję naszej gospodarki. Europejscy dyrektorzy wiążą duże oczekiwania z nowymi państwami członkowskimi. Przewidują oni, że trzy największe kraje, czyli Polska, Czechy i Węgry, zanotują najsilniejszy wzrost gospodarczy w Europie w ciągu najbliższych kilku lat. Niemal połowa ankietowanych (47%) wymienia Polskę jako lidera, 31% wskazuje na Czechy, a 23% na Węgry. » Read more: Biznes przeprowadzkowy w Polsce

Procedury meldunkowe

01-19-2005

Spis omówionych tematów:

1. Wymiana dowodu osobistego
2. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące
3. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące cudzoziemca, obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członka jego rodziny niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE
4. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 2 miesięcy
5. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 2 miesiące
6. Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego ponad 2 miesiace

1. Wymiana dowodu osobistego.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Dotychczasowy dowód osobisty.
2. Uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych – w przypadku osób, które nie ukończyły 13 roku życia.
3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
4. Dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
5. Dowód uiszczenia opłaty.
6. W przypadku zmiany danych:

 • odpis skrócony aktu urodzenia, w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku lub z adnotacją o rozwodzie (jeżeli dane zawarte w dowodzie nie uległy zmianie a w dokumentacji znajdują się odpisy akt stanu cywilnego – ponowne złożenie nie jest wymagane).

7. Na żądanie organu poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby.

OPŁATY:
30 zł – za wydanie dowodu osobistego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:
Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dla Dzielnicy.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 1 miesiąca.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

UWAGI:
1. Dowód osobisty jest dokumentem: stwierdzającym tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie, uprawniającym obywateli polskich do przekroczenia granic między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
2. Wniosek składa się osobiście.
3. Dowód osobisty odbiera się osobiście.
4. Wymaga się obecności rodziców w przypadku osób do 13 roku życia.
5. Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.
6. Dowód osobisty jest ważny:

 • 10 lat od daty jego wydania,
 • bezterminowo – w przypadku osób, które ukończyły 65 lat,
 • 5 lat – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia.

7. Dowód osobisty należy wymienić w razie:

 • zmiany danych, które zamieszczane są w dowodzie osobistym,
 • uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia nowej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby,
 • upływu terminu ważności dowodu osobistego.

8. W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni od dnia zaistnienia faktów powodujących zmianę.
9. W razie upływu terminu ważności dowodu osobistego, uszkodzenia lub powstania innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby posiadającej dokument, należy niezwłocznie wystąpić o jego wymianę.
10. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami.
11. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiających osoby z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
12. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.
13. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
14. Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób:

 • jeżeli wymiana dowodu spowodowana jest jego wadą techniczną lub został sporządzony niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,
 • jeżeli nastąpiła administracyjna zmiana nazwy miejscowości, nazwy ulicy lub numeru domu,
 • jeżeli dowód osobisty został utracony w wyniku klęski żywiołowej,
 • przebywających w domach opieki społecznej lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych (należy przedstawić zaświadczenie właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu ze stałych form tej pomocy),
 • małoletnich przebywających w domach dziecka.

ZAŁĄCZNIKI: Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

2. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Dowód osobisty.
2. Książeczka wojskowa, w przypadku osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu.
3. Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego (tylko przy zameldowaniu na pobyt stały).
4. Odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób niepełnoletnich, nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość.
5. Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

OPŁATY:
Brak.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:
Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dla Dzielnicy.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczeniaa decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

UWAGI:
1. Należy wypełnić i podpisać zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące.
2. Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
3. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
4. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

ZAŁĄCZNIKI: Wniosek o zamieldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące

3. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące cudzoziemca, obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członka jego rodziny niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Do zameldowania na pobyt stały:
1. Cudzoziemiec:

 • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się lub nadaniem statusu uchodźcy albo zezwolenie na osiedlenie się się lub decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP,
 • paszport.

2. Obywatel państwa członkowskiego UE:

 • karta pobytu obywatela UE lub zezwolenie na pobyt,
 • paszport lub dokument tożsamości.

3. Członek rodziny, niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE:

 • dokument pobytu albo zezwolenie na pobyt,
 • paszport.

Do zameldowania na pobyt na pobyt czasowy ponad 2 miesiące:
4. Cudzoziemiec:

 • wiza, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się bądź decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w RP,
 • paszport.

5. Obywatele państwa członkowskiego UE:

 • karta pobytu obywatela UE albo zezwolenie na pobyt lub zezwolenie na pobyt czasowy,
 • paszport lub dokument tożsamości.

6. Członek rodziny, niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE:

 • dokument pobytu albo zezwolenie na pobyt czasowy,
 • paszport.

Do wglądu:
7. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu. Dokumentem tym może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej. Decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

OPŁATY:
Brak.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:
Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dla Dzielnicy.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

UWAGI:

1. Należy wypełnić i podpisać zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące.
2. Właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu potwierdza czytelnym podpisem na formularzu fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące w tym lokalu.

ZAŁĄCZNIKI: Wniosek o zamieldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące

4. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 2 miesięcy.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Paszport.
2. Karta pobytu, wiza lub zezwolenie na pobyt.

OPŁATY:
Brak.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:
Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dla Dzielnicy.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak.

UWAGI:
1. Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy, właściciela lokalu legitymującego się stosownym tytułem prawnym do lokalu oraz dokumentem stwierdzającym tożsamość.
2. Zameldowania na pobyt czasowy do 2 miesięcy dokonuje się w formie ustnej.

5. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 2 miesiące.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Dowód osobisty.
2. Książeczka wojskowa – w przypadku osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu (zwrot karty mobilizacyjnej w przypadku wymeldowania poza teren WKU).
3. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.
4. Odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób niepełnoletnich, nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość.

OPŁATY:
Brak.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:
Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dla Dzielnicy.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak.

UWAGI:
1. Wymeldowanie dokonywane jest osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione wymeldowania dokonują opiekunowie prawni.

ZAŁĄCZNIKI: Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące

6. Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego ponad 2 miesiace

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Paszport.
2. Karta pobytu, wiza lub zezwolenie na pobyt.
3. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące.

OPŁATY:
Brak.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:
Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dla Dzielnicy.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

UWAGI:
1. Wymeldowanie dokonywane jest osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione wymeldowania dokonują opiekunowie prawni.

ZAŁĄCZNIKI: Wniosek o wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące

Projekt i wykonanie: www.mediacut.pl wholesale nfl jerseys
uggs outlet cheap uggs cheap jerseys