Dyrektywa usługowa UE wchodzi w życie z dniem 01.01.2010 r.

07-24-2009 przez PSP Zostaw odpowiedź »
Czas na uporządkowanie jednakowych kryteriów dla wszystkich usługodawców prowadzących działalność w UE, tezy i zadania do wykonania w ustawodawstwach krajowych.
Upraszczanie procedur administracyjnych.
  • Spełnienie wymogów w kraju pochodzenia jest wystarczającym wymogiem dla spełnienie warunków prowadzenie działalności w całej UE. Ograniczanie reglamentacji dostępu do wykonywania działalności gospodarczej
  • Swoboda świadczenia usług
  • Czasowe świadczenie usług tylko w specjalnych przypadkach, procedura znacznie ograniczona, generalnie obowiązująca zasada udzielania zezwoleń na czas nieokreślony.
  • Rejestracja, zezwolenia  bezterminowa
  • Wystarczy zarejestrować się w kraju pochodzenia

Wymagania Unijne – lista spraw do załatwienia.
  • Dostęp do pełnej informacji handlowej (art. 24 dyrektywy)
  • dostępność do informacji o podmiocie usługowym w całej UE, kapitał , skład   osobowy zarządu, rady nadzorczej, NIP, KRS.
Kto ma taką informację świadczyć ?
  • Ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej -nie określa się szczegółowa jakie ryzyka zawodowe mają być pokryte ubezpieczeniami. Wykupione ubezpieczenie w kraju pochodzenia rozciąga się na cały obszar UE.
  • Rozwiązać problem rozstrzygania sporów w postępowaniu skarbowym w państwach członkowskich UE
  • Milcząca akceptacja – uznanie , że brak odpowiedzi na zgłoszenie rejestracyjne podmiotu gospodarczego (małe firmy ) w czasie ustawowym jest „milczącą akceptacją” Lex Silencio Positivo.  (art. 13)
Uporządkowanie prawa wewnętrznego ma doprowadzić do wyeliminowania zakazanych procedur tzw. czarna lista, lub wymiany na mniej radykalne, tzw. szara lista.
Z przebiegu dyskusji na konferencji wynika, że najbardziej zaawansowana jest Dania we wdrożeniu dyrektyw. Jej, działający Pojedynczy Punkt Kontaktowy,  już daje efekty. Z rejestrujących się co roku 25 000 podmiotów gospodarczych , tylko 5000 rejestruje się w sposób tradycyjny papierowy, reszta poprzez internetowy portal biznesowy PPK. A wkrótce doprowadzą do tego aby zasada elektronicznego zakładani firmy była obligatoryjna. Czas założenia / rejestracji / firmy według pan Torsena Grunwalda z Ministerstwa Gospodarki Królestwa Danii, trwa obecnie 10 minut, i to jest wystarczająca procedura aby firma mogła rozpocząć działalność i podejmować zobowiązania na rynku. W Dani jest zarejestrowanych 150 000 firm i 300 000 zarejestrowanych osób prowadzących działalność gospodarczą.
Podpis elektroniczny używany obecnie w Danii w systemie rejestracji elektronicznej to właściwie KOD elektroniczny.
Dobra „wyszukiwarka” decyduje o powodzeniu wdrożenia PPK
Kluczem do stworzeni takiego krajowego PPK jest dobra wyszukiwarka. Ona dokonuje szybko przeglądu zarezerwowanych nazw przedsiębiorstw, czy wybrana nazwa jest „wolna” , dzięki niej również szybko zainteresowany uzyskuje informacje z sieci o konkretnej firmie.
Ten system to pełna informacja o firmie, skład zarządu, rady nadzorczej, kapitał założycielski, raporty rzeczowe i gotówkowe, statut firmy, udziały.
Podpisy elektroniczne ułatwiają wdrożenie PPK
Jak te informacje instaluje się w systemie podczas rejestracji elektronicznej firmy ? Prawnicy i księgowi mają już swoje podpisy elektroniczne (kody) i to oni swoim podpisem , kodem wchodząc do systemu potwierdzają zgodność z prawdą złożonego oświadczenia zakładającego firmę. 90 procent prawników w Danii dysponuje już podpisem elektronicznym. Proces rejestracji elektronicznej jest bardzo szybki i już po chwili mamy emailem zwrotną wiadomość z nadanym numerem rejestru naszej firmy. Możemy od tej chwili podejmować zobowiązania na rynku, nasza firma została zarejestrowana.
Rejestracja VAT  trwa 3 dni, jak zapewniał przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Królestwa Danii, wkrótce, do roku czasu,  ten system zapewni również rejestrację VAT w kilka minut.
System umożliwia również szybkie wyrejestrowanie firmy.
W Danii 90 procent przedsiębiorców rejestruje firmę wykorzystując portal elektroniczny Pojedynczego Punktu Kontaktowego, tylko 10 procent dokonuje tego przy pomocy tradycyjnych formularzy papierowych.
Dostęp do Internetu
w Danii blisko 98 procent z 500 000 podmiotów dysponuje łączami internetowymi a w planach jest, że od 2012 roku system elektronicznej rejestracji firm, oraz wszelka komunikacja pomiędzy podmiotem gospodarczym a Urzędami będzie dokonywana wyłącznie przy pomocy Internetu.
Reklama
Projekt i wykonanie: www.mediacut.pl wholesale nfl jerseys
uggs outlet cheap uggs cheap jerseys