Karta etyki biznesowej Polskiego Stowarzyszenia Przeprowadzkowego

02-24-2006 przez PSP Zostaw odpowiedź »
Tworzy klimat wiarygodności i buduje prestiż rynkowy branży
Wszystkim profesjonalnym uczestnikom branży zależy na dobrej opinii rynku i marce. Wszelkie analizy i opinie dowodzą, że w Polsce stoimy przed okresem wielkiego rozwoju branży przeprowadzkowej. Dlatego wszyscy jej uczestnicy, traktujący ten biznes w kategoriach strategicznych dla swoich firm, powinni zintegrować się i podjąć próbę organizacji branży w taki sposób, aby zapewnić swoim przedsiębiorstwom bezpieczną przyszłość i pewność egzystencji. Aby sprostać temu wyzwaniu Stowarzyszenie opracowało specjalna kartę lojalnościową, w której podjęte zobowiązania przez Członków Stowarzyszenia staną się podstawą budowania przez Stowarzyszenie, prestiżu rynkowego branży.
Współpraca Członków PSP z klientami na zasadach uczciwości biznesowej.
Przekazywanie wszelkiej wiedzy o elementach usługi, składnikach kosztów wyceny usługi, gwarancji, terminie wykonania i czasie jej trwania bez względu na okoliczności, które mogą wyniknąć podczas jej realizacji a nie były wzięte pod uwagę przez wykonawcę, nie obarczanie klienta pozaumownymi kosztami usługi, troska o jego mienie i akceptacja wszelkich uwag przez niego zgłaszanych. Podjęte zobowiązanie usługowe nie może zostać zawieszone albo przedsiębiorca odstąpi od niego z uwagi na okoliczności, których nie przewidział oceniając zadanie podczas wizji lokalnej u klienta.
Współpraca Członków PSP z branżą.
Powstrzymanie się od nieuczciwej konkurencji, polegającej na przedstawianiu, głoszeniu fałszywych poglądów na temat firm stowarzyszonych, podważanie autorytetu firm stowarzyszonych, stosowanie dumpingowych cen na usługi, wyraźnie odbiegających od uznanych standardów rynkowych, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i uwagami z Członkami Stowarzyszenia, podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz promocji profesjonalizmu w branży.
Współpraca Członków PSP ze Stowarzyszeniem.
Przekazywanie istotnych uwag i spostrzeżeń dotyczących branży, utrzymywanie stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem, udzielanie informacji i odpowiedzi na kierowane przez Stowarzyszenie zapytania, udział w kongresach i panelach organizowanych przez Stowarzyszenie, udział w charakterze konsultantów, w projektach opracowywanych i organizowanych przez Stowarzyszenie zmierzających do eliminowania wszelkich ograniczeń i przeszkód w prowadzeniu działalności przeprowadzkowej w Polsce, promowanie idei Stowarzyszenia zmierzającej do kreowania pozytywnego wizerunku i prestiżu branży w Polsce.
Reklama
Projekt i wykonanie: www.mediacut.pl wholesale nfl jerseys
uggs outlet cheap uggs cheap jerseys