Personalia

mgr inż. Andrzej Poradzki

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Przeprowadzkowego

Branża przeprowadzkowa wciąż pracuje na wysokich obrotach, głównie za przyczyną sektora biurowego. To oczywiście domena dużych aglomeracji, Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, Łódź., Gdańsk.  W terenie sprawy serwisu wspartego głównie na usługach dla ludności przeżywają kryzys.

Rosnące koszty działalności w znacznej mierze oparte o ceny paliw i koszty pracy, przy wewnętrznej, ostrej rywalizacji cenowej nie rokują najlepiej dla branży.

Największe niebezpieczeństwo dla branży tkwi w jej samej. Wewnętrzna walka cenowa, dumping cenowy, niszczy jakość serwisu, ogranicza środki na niezbędne inwestycje i nowoczesne rozwiązania logistycze. Niska rentowność hamuje rozwój przedsiębiorstw branży przeprowadzkowej, coraz mniej środków na odmładzanie floty transportowej i profesjonalny osprzęt serwisowy a to w konsekwencji przekłada się obniżanie jakości serwisu. W zasadzie jest to walka o przetrwanie, Szefowie firm mniej koncentrują się na przyszłości absorbując wszystkie swoje wysiłki na pokonywanie bieżących trudności.

Najlepiej radą sobie z tą sytuacją duże podmioty gospodarcze. Ich serwis wciąż spełnia najwyższe oczekiwania klienta.

Polskie Stowarzyszenie Przeprowadzkowe zwraca się do wszystkich Koleżanek i Kolegów z prośbą o nadsyłanie informacji związanych z naruszeniem Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz. U. 2005 r. Nr 10, poz. 68/. Nie możemy zostać obojętni wobec takich praktyk niszczących branżę i jej wizerunek rynkowy.

Art. 15. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez:
1) sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców,
2) nakłanianie osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorcom albo niedokonywania zakupu towarów lub usług od innych przedsiębiorców,
3) rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów,
4) pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży,
5) działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy

http://dokumenty.e-prawnik.pl/akty-prawne/ustawy/ustawa-o-zwalczaniu-nieuczciwej-konkurencji-strona-4.html

Polskie Stowarzyszenie Przeprowadzkowe
www.przeprowadzki.org
tel. (22) 886-53-03

Piotr Woliński
Przeprowadzki Wea Lublin

Firma Wea Przeprowadzki Lublin prowadzi swoją działalność od ponad 10 lat i przez ten czas udało nam się zostać jednym z głównych graczy branży przeprowadzkowej w regionie woj. lubelskiego.
Posiadamy odpowiedni do lokalnego rynku tabor pięciu samochodów i stale  współpracujemy z dwudziestoma tragarzami (w sezonie letnim wspomagamy się odpowiednio większą liczbą ludzi). Od początku naszej działalności wykonaliśmy setki przeprowadzek firm i osób prywatnych. Na naszej stronie internetowej mamy ponad trzydzieści listów referencyjnych od naszych Klientów, a stale wysoka jakość usług pozwala nam na zdobywanie największych Klientów w regionie. Do naszych większych osiągnięć należy przeprowadzka Urzędu Miasta w Lublinie, relokacja firmy Unizeto, czy przeprowadzka banku Raiffeisen w Lublinie. Posiadamy ważne ubezpieczenie mienia naszych Klientów.
Staramy się aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności. Pomagamy w wielu inicjatywach, m.in. charytatywnie działamy dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, pomagaliśmy przy organizacji pielgrzymki na Jasną Górę dla Archidiecezji Lubelskiej. Sponsorowaliśmy również zawody wspinaczkowe Boulderfest w Lublinie.
Nasz sukces na lokalnym rynku opiera się w głównej mierze na usilnym staraniu wprowadzenia na lubelski rynek jakości usług, które z pokorą podpatrujemy u większych firm przeprowadzkowych na rynku ogólnokrajowym. Podobnie jak największe firmy warszawskie, stawiamy na powiększanie naszego taboru, polepszanie kwalifikacji pracowników i budowanie wśród mieszkańców województwa lubelskiego świadomości stawiania na najwyższą jakość usług w regionie. Między innymi dlatego staramy się dostać do grona firm zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Przeprowadzkowym.
http://przeprowadzkiwlublinie.com/
www.facebook.com/przeprowadzkilublin
0-696-898-413
Projekt i wykonanie: www.mediacut.pl wholesale nfl jerseys
uggs outlet cheap uggs cheap jerseys