Przeprowadzki na wesoło

06-23-2009 przez PSP Zostaw odpowiedź »

Na rynku usług przeprowadzkowych, jak w każdej branży usługowej, mamy styczność z próbami obniżania kosztów przez usługodawców. Często spotykamy się z próbami naginania prawa w celu obniżenia ceny usługi i zaoferowania Klientowi atrakcyjnych warunków cenowych. Czy jednak zawsze niska cena oznacza zadowalającą jakość usługi? Warto przekonać się na własne oczy.


Przewóz artykułów spożywczych powinien odbywać się przy zachowaniu warunków umożliwiających utrzymanie świeżości transportowanych artykułów. W tym przypadku argumentacja kierowcy, że na powietrzu jest wystarczająco chłodno, nie powinna zmylić czujnych służb drogowych. Przecież kierujący pojazdem nie ma czapki, a jak wiadomo, jak jest chłodno to trzeba mieć czapkę! Poza tym zwierzęta wystają poza obrys pojazdu, co ewidentnie zasługuje na miano próby nieudolnego tuningu, który zostanie napiętnowany przez pierwszego napotkanego stróża prawa.


Ewidentne przeciążenie przyczepy powodujące przerost jej masy nad ciężar pojazdu ciągnącego ładunek. Podstawowa zasada, której na samym początku szkolenia uczą się adepci sztuki prowadzenia samochodu ciężarowego. Dodatkowo zwracamy uwagę na prawdopodobne przekroczenie dopuszczalnego nacisku na jedną oś przyczepy. na zdjęciu trudno nam rozpoznać producenta i model przyczepy, ale w 99% jesteśmy przekonani o złamaniu również tej normy.


Nierównomierne ułożenie ładunku na pojeździe grozi utratą stabilności pojazdu na drodze i w konsekwencji przewróceniem się na przeciążoną stronę. Poza tym manager floty odpowiadający za eksploatację pojazdu wkrótce zauważy nierównomierne zużycie opon, co może zakończyć się dla kierowcy karą nagany lub nawet dyscyplinarnym zwolnieniem z zakładu pracy za narażanie firmy na koszty w związku z wymianą opon.


Ewidentny przypadek ograniczenia widoczności kierującego pojazdem. Nogi od krzesła zostały źle ułożone względem powierzchni oczu kierującego. Poza tym ułożenie krzesła w pozycji przedstawionej na rysunku powoduje znaczne zwiększenie kąta natarcia powietrza na pojazd co zaskutkuje wzrostem spalania paliwa. Tu pole do popisu będzie znów miał manager floty.


Zastanawiamy się, czy przewoźnik wyposażył kierowcę w wymagane prawem świadectwa fitosanitarne dla przewożonego inwentarza? Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że barierka okalająca przestrzeń ladunkową nie jest wystarczającym zabiezpieczeniem przy przewozie produktów spożywczych (nawet jeżeli produkty te jeszcze chodzą i gdaczą).


Złe rozmieszczenie ładunku w tym pojeździe może zaskutkować utratą stabilności, przewróceniem się pojazdu przy hamowaniu do przodu i wpadnięciem kierującego do wewnątrz przewożonego pojazdu przez nieobecne drzwi. No i najwaniejsze – czy transportowany pojazd posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC???


Ewidęntne zachwianie równowagi pojazdu przez nieumiejętne rozłożenie ładunku na pojeździe. Dodatkowo pasy mocujące noszą ślady zużycia co czyni prawdopodobnym oberwanie się ładunku, uszkodzenie mechanizmu pędnego pojadu (przerzutki) i konieczność kosztownej naprawy pojazdu!


Chcielibyśmy też kogoś pochwalić. Ładunek zamocowany prawidłowo, kierowca wyposażony w okulary korygujące wady wzroku. mamy jednak zastrzeżenia do układu hamulcowego pojazdu, którego głownym elementem są zapewne klapki kierowcy. W pojazdach z układem kończynowo-hydraulicznym należy zawsze stosować obuwie sznurowane!


W tym przypadku ładunek wystaje poza obrys pojazdu powodując ograniczenia w działaniu świateł mijania i kierunkowskazów pojazdu, oraz uniemżliwiając identyfikację numerów rejestracyjnych pojazdu. Dodatkowo zachodzi podejrzenie ocierania ładunku o nawierzchnię, co ze względu na charakter ładunku, może skutkować w bardzo nieprzyjemny dla odbiorcy przesyłki sposób.


Opory powietrza z pewnością spowodują dwukrotny wzrost spalania paliwa przez pojazd. Poza tym, zgodnie z prawem o ruchu drogowym, pojazdy nie mogą posiadać szyb uniemożliwiających widoczność innym uczestnikom ruchu drogowego. Kierujący pojazdem również ma utrudnione zadanie, gdyż nie posiada dostatecznej widoczności w lusterkach. Chyba że jest to lustro weneckie…


Proponujemy konkurs dla dociekliwych pragnących zwiększać swoje zasoby wiadomości o przepisach ruchu drogowego. Czego brakuje w pojeździe prezentowanym na powyższym zdjęciu? Odzpowiedź: trójkątnych chorągiewek w kolorze odblaskowego pomarańczu sygnalizujących wystawanie ładunku znacznie poza obrys pojazdu!


Przykład nieumiejętnego zamocowania ładunku na pojeździe. Opierając całą konstrukcję na sile mięśni kierowcy i pasażero-pomocnika przewoźnik wykazał się dużą dozą tragicznego optymizmu, który skończyć się może uszkodzeniem ładunu, pojazdu i pracowników.


W tym przypadku niefrasobliwe zamknięcie pojemnika z żywnością zaskutkowało uwolnieniem się ładunku (dokładnie głowy i ogona), co naraża go na utratę świeżości i reklamację ze strony odbiorcy.


Przewożenie ładunku na miejscu przeznaczonym dla pasażera jest surowo wzbronione. Tym bardziej, że w wyniku tego działania pasażer znalazł się na miejscu przeznaczonym… dla nóg kierującego.


Przekroczenie o 150% dopuszczalnej ilości pasażerów.

Reklama
Projekt i wykonanie: www.mediacut.pl wholesale nfl jerseys
uggs outlet cheap uggs cheap jerseys