Post otagowany jako ‘kredyty’

Zadłużenie gospodarstw domowych na koniec 2 kwartału 2008.

07-29-2008

Narodowy Bank Polski – wielkość zadłużenia gospodarstw domowych w kredytach zaciągniętych na sfinansowanie zakupu nieruchomości osiągnęła wartość na koniec czerwca 2008 – 141,54 mld zł. Ich wartość w czerwcu tego roku wzrosła o 5,046 mld zł. Wartość kredytów udzielonych od czerwca 2007 roku do czerwca 2008 roku wzrosła o 41,52 mld zł.

Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych w 2007

04-21-2008
Narodowy Bank Polski ogłosił, że zadłużenie Polaków z tytułu kredytów mieszkaniowych przekroczyło 100 mld zł. Z danych NBP wynika, że zadłużenie hipoteczne w lipcu zwiększyło się o 5,2 mld zł (dla porównania w lipcu 2006 roku wzrosło o 1,4 mld zł). Analitycy prognozują, że na koniec 2007 roku poziom zadłużenia rodaków wyniesie 120 mld zł, a w połowie 2009 roku może sięgnąć nawet 200 mld zł.

Komunikat z rynku kredytów mieszkaniowych 2006

03-09-2007
Na koniec 2006 roku całkowite zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych w Polsce wyniosło 78 miliardów złotych co stanowi 7,5% PKB. Kwota ta jest trzykrotnie wyższa od kwoty z początku 2005 roku, wynoszącej wówczas 24 miliardy złotych, ale udział w PKB jest ciągle zdecydowanie niższy niż w większości krajów europejskich. Według prognoz polski rynek kredytowy będzie wzrastał co roku o 30 – 50 procent do roku 2009.
Oszczędności Polaków w bankach na koniec czerwca 2006 roku wynosiły 512 mld złotych.
Projekt i wykonanie: www.mediacut.pl wholesale nfl jerseys
uggs outlet cheap uggs cheap jerseys